FLC Quảng Ngãi

Dự án FLC Quảng Ngãi mang hơi thở mới cho nền kinh tế

  • Ngày đăng: 3/07/2019

Quảng Ngãi là một tình Miền Trung có nền kinh tế chậm phát triển. Khi siêu Dự án FLC Quảng...